Najbardziej przydatne funkcje Excela: ZAOKR

Podczas pracy z Excelem pierwszą zasadą jest: „Wiem na czym pracuję”. Nie chodzi tu wcale o wersję Offica, ale o to na jakich danych pracuję i co jest brane pod uwagę.

zaokr1

W komórce B2 mamy wartość tylko sformatowaną. Wygląda to tak, jakby się tam znajdowała wartość 3,46 zł, ale tak na prawdę znajduje się tam wartość taka sama jak w komórce A2. Natomiast w komórce C2 znajduje się wartość wpisana ręcznie.
W wierszu czwartym wprowadzone zostały formuły, które przemnażają wiersz drugi, przez trzeci. Jak widać mamy różnicę w wynikach. Z czego to wynika? Podczas odwoływania się do komórki, do obliczeń pobierana jest cała wartość komórki, a nie to co widoczne. W rezultacie uzyskujemy dwa różne wyniki, na „teoretycznie” takich samych wynikach. Taka sytuacja jest często przyczyna przekłamania danych w obliczeniach.

Funkcja ZAOKR

zaokr2

Aby uniknąć błędnych wyników w komórce B4 wprowadzona została funkcja ZAOKR. Jest to funkcja zaokrąglająca matematycznie w przedziałach: 0-4 w dół; 5-9 w górę. Podajemy liczbę do zaokrąglenia i miejsce do którego chcemy zaokrąglać. W rezultacie uzyskujemy takie same wyniki.
Zaokrąglanie do różnych wartości
Jak Zostało przedstawione na obrazie poniżej, funkcja ZAOKR może przyjmować różne wartośći w drugim parametrze, przez co uzyskujemy możliwość różnego rodzaju zaokrąglania.

zaokr3

W kolumnie C został przedstawiony drugi parametr w zaokrągleniu. Jak widać wartość na plusie zaokrągla do zadanego miejsca na plusie, wartość 0 zaokrągla do całości bez miejsca po przecinku, a wartości ujemne zaokrąglają do całości przed przecinkiem, czyli wartość -2 zaokrągla do pełnych setek.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na kurs z Excela na poziomie podstawowym, zaawansowanym, eksperckim lub VBA