Realizacje
Calsberg
"Carlsberg Accounting Service Center potwierdza rzetelną realizację szkoleń informatycznych wykonanych przez IT School, obejmujących zaawansowane zagadnienia programu Microoft Office Excel z elementami VBA, Microsoft Office Access, oraz język zapytań SQL w oparciu o bazę Oracle 10g..."zobacz>>
Exide Technologies
"...Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej..."zobacz>>
Impaq
"...Głównym kryterium wyboru firmy szkoleniowej była wiedza i doświadczenie konsultantów dedykowanych do zlecanych przez nas projektów. (…) Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić IT School s.c. jako wiarygodnego Partnera w projektach związanych z technologią Oracle..."zobacz>>
PZU
"...Kursanci ocenili zajęcia pod względem merytorycznym oraz pedagogicznym na bardzo dobry. Wykładowcy wykonują swoją pracę z powołaniem, praca sprawia Im ogromną satysfakcję..."zobacz>>
Mahle
"...Wysokie kompetencje pracowników i dbałość o dobre relacje są niewątpliwym atutem IT School s.c. Prowadzący szkolenia w sposób profesjonalny przekazali uczestnikom wiedzę, wykazując się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz pasją w wykonywanej pracy. Szkolenia uzyskały wysokie oceny od uczestników i pozytywne opinie..."zobacz>>
ViaCon
"...Od listopada 2009 roku firma ViaCon Polska Sp. z o.o. współpracuje z firmą IT School s.c. w zakresie realizacji szkoleń dla pracowników różnego szczebla. W ramach podjętej działalności zrealizowane zostały szkolenia z zakresu programu Microsoft Office Excel oraz Microsoft Project na róznych poziomach zaawansowania oraz różnych wersjach aplikacji..."zobacz>>
BZ WBK
"...IT School wykonuje przyjęte przez siebie obowiązki terminowo i rzetelnie, realizując ustalenia w pełnym zakresie i z należytą starannością. Szkolenia są prowadzone przez trenerów przygotowanych merytorycznie, prezentujących wysoki stopień profesjonalizmu i umiejętności dydaktycznych..."zobacz>>
Grupa Eurocash
"...Firma IT School współpracuje z firmą Eurocash S.A. od września 2011 roku. W tym czasie przeprowadziła 7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel na różnych wersjach programu oraz różnych poziomach zaawansowania. Nasi pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach otwartych oferowanych przez IT School z zakresu: Microsoft Excel, SQL Oracle, Microsoft Excel VBA, PHP i MySQL..."zobacz>>
Unilever
"I would like to thank IT School for cooperation in scope of carry out Advanced Excel and VBA elements training... ...We have been very pleased with the services we receive from IT School."zobacz>>
MAN
"...Duże zaangażowanie, sumienność oraz ogromna wiedza trenerów połączona z przyjazną atmosferą w trakcie kursu, sprawiły, że kursanci bardzo wysoko ocenili przeprowadzone szkolenia..."zobacz>>
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
"...Firma IT School wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze. Prowadzący zajęcia został przez uczestników studium został bardzo wysoko oceniony pod względem przygotowania merytorycznego oraz dydaktycznego..."zobacz>>
Kimball Electronics Poland sp. z o.o.
"...Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzanie obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników. Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School..."zobacz>>
Hammer Poznań
"...Przed szkoleniem firma IT School przeprowadziła dokładne badanie potrzeb naszych pracowników i na podstawie uzyskanych informacji dostosowała program szkolenia do poziomu jego uczestników. Program szkolenia był tym samym dobrany idealnie..."zobacz>>
MAN Accounting Center
"...Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu..." zobacz>>
Ceva
"...W przedstawicielach firmy IT School oprócz niewątpliwych kwalifikacji ceniliśmy przede wszystkim pasję, zaangażowanie i elastyczność..."zobacz>>
MOPR
"...IT School wywiązała się z zawartej umowy, szkolenia realizowane były zgodnie z ustalonym harmonogramem i programem, wykonawca na bieżąco informował o przebiegu szkolenia, dostarczał dokumenty w wyznaczonym terminie..."zobacz>>
Top Farms
"...Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania..." zobacz>>
Mecalux
"...Zajęcia zostały przeprowadzone w pełni profesjonalnie i były dopasowane bezpośrednio do naszych potrzeb. (…) Polecamy IT School jako rzetelnego dostawcę usług szkoleniowych z zakresu technologii Oracle..."zobacz>>
Elektrobudowa Katowice
"...W przedsięwzięciu trwającym 6 miesięcy wzięło udział 165 osób pełniących kluczowe funkcje w spółce Elektrobudowa SA. Szkolenia odbyły się w Katwicach, Warszawie, Płocku i Gdańsku, a cały cykl szkoleń wyniósł 60 dni..." zobacz>>
Elektrobudowa Konin
"...Projekt został opracowany sprawnie i merytorycznie gdyż założeniem była współpraca z eksploatowanym już przez naszą firmę systemem JDEwards..." zobacz>>
CH2M HILL
"...Z całą odpowiedzialnością mogę zareklamować IT School jako profesjonalistów na rynku szkoleń podkreślając dobrą organizację oraz wysoki poziom świadczonych usług" zobacz>>