<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Data – trzy najważniejsze pojęcia ze szkolenia z Excela

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Pierwszą datą w Excelu jest dzień 1900-01-01. Dlaczego? TZZ (tak został zaprojektowany 🙂 ).Data jest reprezentowana przez liczbę w Excelu i wartość pierwszej daty to 1. Każdy kolejny dzień jest iteracją tej liczby, czyli np. data 1900-02-19 ma wartość 50, ponieważ jest to 50 dzień począwszy od daty 1900-01-01.

data1

Format daty

Kolejną ważną rzeczą do zapamiętania jest format (czyli sposób pokazania wartości) w jakim wprowadzamy daty. Do Excela zawsze wprowadzamy daty w kolejności ROK-MIESIĄC-DZIEŃ. Tak wprowadzone wartości Excel interpretuje jako datę i przerabia sobie na liczbę. Jeżeli zmienimy kolejność i wpiszemy datę np. w następujący sposób DZIEŃ-MIESIĄC-ROK, zostanie ona potraktowana jako tekst.

data2

Funkcja DATA

Dla dat w Excelu mamy cały arsenał funkcji. Jedną z nich jest Funkcja DATA wstawiająca nam „poskładaną” datę w odpowiednim formacie. Co to znaczy poskładaną? Jeżeli z jakichś przyczyn mamy porozbijane dane daty na różne komórki możemy złączyć je za pomocą tej funkcji.
DATA(rok;miesiąc;dzień)
Funkcja DATA przyjmuje 3 parametry jak w opisie powyżej. Umieszczając dane w określonej kolejności zwraca nam datę.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na kurs z Excela na poziomie podstawowym, zaawansowanym, eksperckim lub VBA