<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
#ExcelZamiastKawy - Zaznacz komórkę w pierwszym wierszu bieżącej kolumny

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

szkolenia zdalne Excel, Access, BI, VBA

#ExcelZamiastKawy - Zaznacz komórkę w pierwszym wierszu bieżącej kolumny

» Microsoft Office
» Excel/VBA/Excel BI/Power Pivot/Power Query/Power BI
» Access/Access VBA
» VBA/Excel VBA/Access VBA
» Web Development
» Projektowanie/Grafika

Czasem w pracy z Excelem brakuje szybkiego w użyciu mechanizmu.
Przykładam takiej sytuacji jest potrzeba natychmiastowego przejścia z zaznaczonej komórki - np. podsumowania w raporcie widniejącego w dalekiej kolumnie i w jeszcze dalej leżącym wierszu (adres: AB1024) do komórki z pierwszego wiersza, ale bez zmiany kolumny (adres: AB1) - w raporcie powiedzielibyśmy: przejdź do nagłówka!

Niestety nie mamy pojedynczego skrótu czy mechanizmu, który by sobie poradził lepiej niż ctrl+strzałka do góry - który to skrót zaprowadzi nas do pierwszego wiersza, ale tylko jeżeli dane są spójne.

W takiej sytuacji przydatna może się okazać kombinacja dwóch skrótów:
Ctrl+Spacja - zaznacz aktywną kolumnę
Ctrl+. - przejdź komórką aktywną po rogach zaznaczenia.
Posiadając zaznaczoną komórkę AB1024 po wbiciu: Ctrl+Spacja+. komórka aktywna będzie ustawiona na komórce AB1.


» Microsoft Office
» Excel/VBA/Excel BI/Power Pivot/Power Query/Power BI
» Access/Access VBA
» VBA/Excel VBA/Access VBA
» Web Development
» Projektowanie/Grafika

Do zobaczenia na szkoleniach!