<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Instalacja klastra Oracle RAC 11gR2 cz. 1

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

W artykule opisujemy sposób instalacji testowego RAC’a 11gR2 z użyciem wirtualnych maszyn Oracle VirtualBox, na których zainstalowano systemy operacyjne OEL 5.5 – systemem hostującym jest Ubuntu 10.04 LTS. Istotne jest, żeby systemy operacyjne miały skonfigurowane minimum dwie karty sieciowe (pomocny może się okazać dostęp do Internetu) oraz doinstalowane pakiety do obsługi ISCSI oraz konfiguracji serwerów DNS.

Instrukcja przeznaczona jest dla osób, mających doświadczenie z instalacją klastra Oracle RAC10g

ISCSI-TARGET

Omawiana instalacja wykorzystuje jako zasoby współdzielone dyski zaprezentowane przez iscsi-target.

  • Konfiguracja dla Lun’ów:
Target rac11gR2:disk
Lun 0 Path=/virtual/iscsi/cdata,Type=fileio
Lun 1 Path=/virtual/iscsi/asm01,Type=fileio
  • Po prawidłowym skonfigurowaniu powinniśmy móc otrzymać status podobny do poniższgo:
root@OBI-WAN:/virtual/iscsi# cat /proc/net/iet/volume
tid:4 name:rac11gR2:disk
lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt path:/virtual/iscsi/cdata
lun:1 state:0 iotype:fileio iomode:wt path:/virtual/iscsi/asm01
  • Na obydwu maszynach naszego RAC’a logujemy się do serwera ISCSI tak jak w przykładzie poniżej:
[root@rac2 ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.56.1
[root@rac2 ~]# iscsiadm -m node --login -T rac11gR2:disk -p 192.168.56.1
Na każdym z zaprezentowanych dysków tworzymy partycję podstawową o maksymalnej wielkości.
Oracle ASMLib
Posłużymy się alternatywą dla urządzeń RAW – jest to sterownik napisany przez Oracle, dedykowany do obsługi ASM’a – ponieważ w wersji 11gR2 możemy składować pliki VOTE oraz CRS bezpośrednio na ASM’ie nie będziemy potrzebować dodatkowych urządzeń surowych. W opisywanej instalacji stworzyłem dwie grupy dyskowe – CDATA do przechowywania OCR i VOTE oraz DATA do przechowywania plików bazy danych. Dla każdej z grup zostało zaprezentowane jedno urządzenie dyskowe za pomocą ISCSI.
Po pobraniu RPM’ów odpowiadających naszym systemom operacyjnym, przystępujemy do instalacji oraz konfiguracji ASMLib.
[root@rac1 ~]# ls oracleasm*
oracleasm-2.6.18-194.el5-2.0.5-1.el5.x86_64.rpm oracleasmlib-2.0.4-1.el5.x86_64.rpm oracleasm-support-2.1.3-1.el5.x86_64.rpm[root@rac1 ~]# rpm -Uvh oracleasm*
ostrzeŇľenie: oracleasm-2.6.18-194.el5-2.0.5-1.el5.x86_64.rpm: NagŇā√≥wek V3 Podpis DSA: NOKEY, key ID 1e5e0159
Przygotowywanie... ########################################### [100%]
1:oracleasm-support ########################################### [ 33%]
2:oracleasm-2.6.18-194.el########################################### [ 67%]
3:oracleasmlib ########################################### [100%]
  • Konfiguracja Oracle ASMLib na pierwszym węźle RAC’a oraz stworzenie nowych urządzeń:
[root@rac1 ~]# /etc/init.d/oracleasm configure
Configuring the Oracle ASM library driver.This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]:
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
Initializing the Oracle ASMLib driver: [ OK ]
Scanning the system for Oracle ASMLib disks: [ OK ]
[root@rac1 ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk cdata /dev/sdb
sdb sdb1
[root@rac1 ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk cdata /dev/sdb1
Marking disk "cdata" as an ASM disk: [ OK ]
[root@rac1 ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk data /dev/sdc1
Marking disk "data" as an ASM disk: [ OK ]
  • Po przeprowadzeniu konfiguracji na pierwszym węźle i stworzeniu nowych przypisań do urządzeń dyskowych, należy przeprowadzić konfigurację na drugim węźle
[root@rac2 ~]# /etc/init.d/oracleasm configure
Configuring the Oracle ASM library driver.This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]:
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
Initializing the Oracle ASMLib driver: [ OK ]
Scanning the system for Oracle ASMLib disks: [ OK ]
You have mail in /var/spool/mail/root
  • Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, powinniśmy otrzymać następujący obraz sytuacji:
[root@rac2 ~]# ls -al /dev/oracleasm/disks/*
brw-rw---- 1 oracle dba 8, 17 lut 24 17:21 /dev/oracleasm/disks/CDATA
brw-rw---- 1 oracle dba 8, 33 lut 24 17:21 /dev/oracleasm/disks/DATA
[root@rac2 ~]#