<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Najbardziej przydatne funkcje Excela: ZAOKR

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Podczas pracy z Excelem pierwszą zasadą jest: „Wiem na czym pracuję”. Nie chodzi tu wcale o wersję Offica, ale o to na jakich danych pracuję i co jest brane pod uwagę.

zaokr1

W komórce B2 mamy wartość tylko sformatowaną. Wygląda to tak, jakby się tam znajdowała wartość 3,46 zł, ale tak na prawdę znajduje się tam wartość taka sama jak w komórce A2. Natomiast w komórce C2 znajduje się wartość wpisana ręcznie.
W wierszu czwartym wprowadzone zostały formuły, które przemnażają wiersz drugi, przez trzeci. Jak widać mamy różnicę w wynikach. Z czego to wynika? Podczas odwoływania się do komórki, do obliczeń pobierana jest cała wartość komórki, a nie to co widoczne. W rezultacie uzyskujemy dwa różne wyniki, na „teoretycznie” takich samych wynikach. Taka sytuacja jest często przyczyna przekłamania danych w obliczeniach.

Funkcja ZAOKR

zaokr2

Aby uniknąć błędnych wyników w komórce B4 wprowadzona została funkcja ZAOKR. Jest to funkcja zaokrąglająca matematycznie w przedziałach: 0-4 w dół; 5-9 w górę. Podajemy liczbę do zaokrąglenia i miejsce do którego chcemy zaokrąglać. W rezultacie uzyskujemy takie same wyniki.
Zaokrąglanie do różnych wartości
Jak Zostało przedstawione na obrazie poniżej, funkcja ZAOKR może przyjmować różne wartośći w drugim parametrze, przez co uzyskujemy możliwość różnego rodzaju zaokrąglania.

zaokr3

W kolumnie C został przedstawiony drugi parametr w zaokrągleniu. Jak widać wartość na plusie zaokrągla do zadanego miejsca na plusie, wartość 0 zaokrągla do całości bez miejsca po przecinku, a wartości ujemne zaokrąglają do całości przed przecinkiem, czyli wartość -2 zaokrągla do pełnych setek.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na kurs z Excela na poziomie podstawowym, zaawansowanym, eksperckim lub VBA