<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Oracle 11g nowe cechy cz. 1 | SQL *PLUS

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Baza danych Oracle 11g dostarcza wielu nowych funkcjonalności oraz rozwiązań problemów, które do tej pory stanowiły zmorę deweloperów. Dzięki nowym opcjom obsługi triggerów, tabelom read-only, ulepszoną obsługą wyrażeń regularnych oraz kilku kosmetycznym poprawkom zaimplementowanym w nowej wersji bazy danych odczujemy poprawę komfortu programowania.
Wygodą stały się też nowe możliwości optymalizacji wydajności kodu, oraz testowania aplikacji. „Niewidzialne” indexy, ulepszona natywna kompilacja PL/SQL, czy bufor Result Cache powinny pozytywnie wpłynąć na nasz codzienny kontakt z bazą Oracle.
Przyjrzyjmy się zatem kilku ciekawszym właściwościom najnowszej bazy danych firmy Oracle.

SQL *PLUS

„Najprostszym i najprzyjemniejszym” narzędziem do obsługi bazy danych Oracle zawsze był SQL*Plus – narzędzie tekstowe o przyjaźnie migającym kursorku. Szczerze mówiąc myślałem, że w Oracle 11g ktoś wpadnie na pomysł, żeby dostarczać to narzędzie z jakże prostą, acz przyjemną opcją historii poleceń, czy dopełniania składni, jednak moje nadzieje okazały się płonne. Zamiast tego otrzymaliśmy produkt wzbogacony o kilka zacnych funkcjonalności, które w ostatecznym rozrachunku mogą być nam wielce przydatne.

set errorlogging on

całkiem pożyteczna opcja, która upraszcza wykrywanie błędów w skryptach; wiele razy się zdarzało, że pisałem skrypt administracyjny, który powstawał w celu wykonania określonych zadań migracyjnych, aplikacyjnych lub po prostu dla symulacji obciążenia testowej bazy danych. Wiele razy zdarzyło się, że skrypt generował serię błędów, które łatwo było przeoczyć, jeśli nie napisało się do nich własnej obsługi. Dzięki temu nowemu poleceniu, wszystkie błędy powstałe w wyniku poleceń wydawanych w SQL*Plus zostają zapisane do tabeli o nazwie „SPERRORLOG”. Znajdziemy tam informacje o użytkowniku, poleceniu oraz komunikacie błędu zwróconego przez Oracle. Tabela jest zwykłą tabelą, podlegającą normalnym zasadom tranzakcyjności – naturalnie oznacza to, że jeżeli po serii powstałych błędów nasza sesja ulegnie brutalnemu zamknięciu, nie zobaczymy cennych informacji, mogących naprowadzić nas na stosowny trop. Nie mniej jednak jest to opcja, która może w szczególnych przypadkach znacznie ułatwić proces poszukiwania błędów w skryptach.

Przykład:
SQL> set errorlogging on
SQL> desc sperrorlog
Nazwa Wartosc NULL? Typ
----------------------------- -------- --------------------
USERNAME VARCHAR2(256)
TIMESTAMP TIMESTAMP(6)
SCRIPT VARCHAR2(1024)
IDENTIFIER VARCHAR2(256)
MESSAGE CLOB
STATEMENT CLOB
SQL> l
1 select username, timestamp, statement, message
2 from sperrorlog
3* where rownum=1
SQL> /
US TIMESTAMP STATEMENT MESSAGE
-- ------------------------------ --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
HR 08/09/20 13:49:52,000000 delete employees ORA-12081: operacja aktualizacji nie jest