<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Typy danych w Excelu

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Jedną z najważniejszych informacji podczas pracy w Excelu jest to na czym pracujemy? To znaczy na jakim typie danych? Odpowiedz na to pytanie pozwoli nam na szybką ocenę sytuacji co dalej możemy robić.

typt1

Często typ danych mylony jest z formatem danych, czyli sposobem pokazania poszczególnych komórek. Na obrazku powyżej mamy pokazaną taką sytuację.

W Excelu (nie mówimy tu o VBA) mamy tylko dwa typy danych! Elementy domyślnie wyrównane do strony lewej, czyli teksty i elementy domyślnie wyrównane do strony prawej, czyli liczby. O ile nie zmieniliśmy sposobu wyrównywania np. do środka, to w łatwy i szybki sposób można rozpoznać na czym pracujemy.

A co to jest format…? Format to tylko sposób pokazania danych, więc jedną i ta samą wartość można pokazać na wiele różnych sposobów tak jak poniżej.

typy2

Musimy pamiętać o sposobie wprowadzania danych liczbowych z wartościami dziesiętnymi. Dużą rolę odgrywają tutaj ustawienia regionalne Windowsa. Jesteśmy krajem „wyjątkowym”. Wszędzie na świecie separatorem części dziesiętnych jest kropka „.”, tylko u nas w Polsce jest to przecinek ”,”. Jeżeli pracujemy na polskich ustawieniach regionalnych to wprowadzenie liczby z kropką spowoduje potraktowanie jej jako tekst.

typy3

Często takie dane z kropką trafiają do Excela z innych systemów i programów. Prowadzi to do przekłamania danych, a błędne wyniki mogą się wtedy ciągnąć przez kilka obliczeń. Aby do tego nie dopuścić trzeba pozbyć się kropki i zamienić ją na przecinek przy pomocy opcji Znajdź zamień( oczywiście o ile nie są to dane uzyskane w wyniku formuł.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na kurs z Excela na poziomie podstawowym, zaawansowanym, eksperckim lub VBA