<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY i OCZYŚĆ – dwaj czyściciele pośród funkcji Excela ze szkolenia

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Co zrobić z kilkoma spacjami w komórce Excela

Bardzo często podczas szkoleń z Excela, na prawie każdym poziomie, pada mniej więcej taka fraza: „Jak zaciągam dane z SAPa to muszę z tym później walczyć formułami i główkować, jak to wszystko dobrze podzielić na kolumny w tym Excelu”. Zdanie to można podciągnąć nie tylko pod samego SAPa, ale pod wiele innych sytuacji, w których dane do Excela są zaciągane choćby z pliku tekstowego.

Różnego rodzaju błędy w sposobie zapisu daty, czy brak podziału na kolumny tekstu to norma podczas takich operacji. O ile jesteśmy w stanie przy pomocy podstawowych funkcji lub opcji tekstowych porozdzielać wyrazy, albo pozamieniać odpowiednio je kolejnościami, to już występowanie kilku spacji po sobie uniemożliwia nam wykonanie większości operacji. W tym momencie przychodzi z pomocą funkcją USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY.

Obraz1

W komórce A mamy wpisany tekst, który zawiera 2 spacje pomiędzy każdym wyrazem. W komórce A3 tekst z A2 wpada właśnie w funkcję USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY co daje nam poprawny zapis, czyli po jednej spacji i na takim teksie śmiało można już działąć. Efekt widać w kolumnie B z długością znaków.

Jak poradzić sobie ze znakami niedrukowanymi

Sytuacja komplikuje się , gdy w naszym tekście występują inne degeneracje, na przykład znak enter. Podczas kopiowania tekstu z Worda, plików PDF, czy chociażby ze strony internetowej, może się nam zaciągnąć jakiś nieproszony gość w postaci znaku niedrukowanego takiego jak; enter, tabulator, złamanie linii itp. Każdy taki znak jest liczony w Excelu i również prowadzi to do problemów z poprawna obróbką danych tekstowych. Teraz powinniśmy właśnie użyć kolejnej funkcji tekstowej : OCZYŚĆ.

Obraz2

Funkcja ta nie zajmuje się spacjami w komórce, a właśnie znakami niedrukowalnymi. Krótko mówiąc, usuwa je, dając czysty tekst jak w A3 i znowu można na działanie z innymi formułami.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na kurs z Excela na poziomie podstawowym, zaawansowanym, eksperckim lub VBA