Strona główna / Dane osobowe

Dane osobowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników szkoleń IT School.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) (dane spółki) informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Tomasz Gryzio – Dyrektor Zarządzający i wspólnik w firmie IT School Szkoła Informatyki s.c. .z siedzibą: ul. Piątkowska 163, 60-650 Poznań, NIP: 661 229 25 40.
2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej organizacji szkolenia, w celu sporządzenia listy uczestników szkolenia, przekazywania uczestnikom szkolenia informacji organizacyjnych związanych ze szkoleniami, przekazywania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych, sporządzenia i wydania certyfikatów, a w przypadku zapisania się do newslettera w celach reklamowych i promocyjnych;
3) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5) Udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
6) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w szkoleniu.