Paweł Homenko - IT School - IT School

Paweł Homenko Trener

Pierwszy program napisał w wieku 6 lat i od tego czasu niezmiennie związany jest z technologiami tworzenia projektów komputerowych. Obecnie developer i trener Unity z wieloletnim doświadczeniem. W czasie pracy z Unity stworzył szereg różnorodnych projektów, rozpoczynając od gier 3D, których łączna liczba ściągnięć osiągnęła ponad 700 tysięcy, poprzez aplikacje gamifikujące czy projekty marketingowe, kończąc na projektach dla branży kosmicznej. Po godzinach twórca gier indie (indago.homenko.pl). Jest również uczestnikiem, prelegentem i wystawcą wielu konferencji związanych z technologią Unity oraz grami komputerowymi m.in. Zjazd Twórców Gier (tematyka Unity), Winter Gaming Gdańsk (tematyka Unity), Unite.