<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Instalacja klastra Oracle RAC 11gR2 cz. 2

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Konfiguracja DNS

Począwszy od wersji 11gR2, Oracle zaprezentował nowy sposób łączenia się do klastra – SCAN – dzięki temu połączenie do klastra odbywa się z użyciem jednej nazwy, rozwiązywanej przez DNS’y do adresów, na końcu których znajdują się nasłuchy, posiadające zarejestrowane usługi serwera Oracle.

W tej instalacji posłużymy się skonfigurowanymi serwerami DNS na obydwu node’ach (nie będziemy posługiwać się opcją GNS).

rndc-confgen -a[root@rac1 Server]# cat /etc/named.conf
// Enterprise Linux BIND Configuration Tool
//
// Default initial "Caching Only" name server configuration
//options {
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
/*
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
*/
// query-source address * port 53;
};zone "localdomain." IN {
type master;
file "localdomain.zone";
allow-update { none; };
};zone "0.0.127.in-addr.arpa." IN {
type master;
file "named.local";
allow-update { none; };
};zone "racdomain." IN {
type master;
file "racdomain.zone";
allow-update { none; };
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa." IN {
type master;
file "named.rac";
allow-update { none; };
};

include "/etc/rndc.key";

[root@rac1 Server]# cat /var/named/racdomain.zone
$TTL 86400
@ IN SOA rac2 root.rac1 (
42 ; serial (d. adams)
3H ; refresh
15M ; retry
1W ; expiry
1D ) ; minimum
IN NS rac1
rac1 IN A 192.168.56.121
rac2 IN A 192.168.56.122

rac1-v IN A 192.168.56.131
rac2-v IN A 192.168.56.132

scan IN A 192.168.56.141
scan IN A 192.168.56.142
scan IN A 192.168.56.143

[root@rac2 Server]# cat /var/named/named.rac
$TTL 86400
@ IN SOA rac2. root.rac1. (
42 ; Serial
28800 ; Refresh
14400 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
IN NS rac1.
121 IN PTR rac1.
122 IN PTR rac2.

131 IN PTR rac1-v.
132 IN PTR rac2-v.

141 IN PTR scan.
142 IN PTR scan.
143 IN PTR scan.

[root@rac1 ~]# cat /etc/resolv.conf
search racdomain
nameserver 192.168.56.121
nameserver 192.168.56.122

chkconfig named on

  • Node RAC2

rndc-confgen -a

[root@rac2 Server]# cat /etc/named.conf
// Enterprise Linux BIND Configuration Tool
//
// Default initial "Caching Only" name server configuration
//

options {
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
/*
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
*/
// query-source address * port 53;
};

zone "localdomain." IN {
type master;
file "localdomain.zone";
allow-update { none; };
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa." IN {
type master;
file "named.local";
allow-update { none; };
};

zone "racdomain." IN {
type master;
file "racdomain.zone";
allow-update { none; };
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa." IN {
type master;
file "named.rac";
allow-update { none; };
};

include "/etc/rndc.key";

[root@rac2 Server]# cat /var/named/racdomain.zone
$TTL 86400
@ IN SOA rac2 root.rac2 (
42 ; serial (d. adams)
3H ; refresh
15M ; retry
1W ; expiry
1D ) ; minimum
IN NS rac2
rac1 IN A 192.168.56.121
rac2 IN A 192.168.56.122

rac1-v IN A 192.168.56.131
rac2-v IN A 192.168.56.132

scan IN A 192.168.56.141
scan IN A 192.168.56.142
scan IN A 192.168.56.143

[root@rac2 Server]# cat /var/named/named.rac
$TTL 86400
@ IN SOA rac2. root.rac2. (
42 ; Serial
28800 ; Refresh
14400 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
IN NS rac2.
121 IN PTR rac1.
122 IN PTR rac2.

131 IN PTR rac1-v.
132 IN PTR rac2-v.

141 IN PTR scan.
142 IN PTR scan.
143 IN PTR scan.

[root@rac2 ~]# cat /etc/resolv.conf
search racdomain
nameserver 192.168.56.122
nameserver 192.168.56.121

chkconfig named on