<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
    Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Oracle - Usługi

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Strona główna / Usługi / Usługi Oracle - Usługi

ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH

Kompletne zarządzanie obiektami, miejscem i konfiguracją produkcyjnego środowiska - zgodnie z zasadami polityki proaktywnej monitorujemy wszystkie czynniki, mogące mieć choćby najmniejszy wpływ na jakość działania systemów produkcyjnych.

Jak działamy:

 • upraszczamy i pomagamy zautomatyzować rutynowe zadania,
 • precyzyjnie lokalizujemy ogniska zapalne i pomagamy zapobiegać rozwinięciu się problemów,
 • diagnozujemy wpływ poprawek producenta na stan środowisk produkcyjnych i testowych,
 • zapewniamy utrzymanie środowisk testowych w stanie synchronizacji z produkcją.

Jakie efekty otrzymasz:

 • miesięczny raport opisujący przyrost bazy danych,
 • podsumowanie pojawiających się błędów wraz z rekomendacjami ich rozwiązania,
 • rekomendacje wydajnościowe dla środowiska bazodanowego,
 • kwartalne odtworzenie testowe bazy danych.

BACKUP I ODTWARZANIE BAZY DANYCH

Konfiguracja wydajnej i bezpiecznej polityki backup’u i odtwarzania - zoptymalizuj swoje procesy archiwizacji tak, aby zapewniając najwyższa ochronę nie stanowiły zagrożeń wydajnościowych.

Jak działamy:

 • zaplanujemy kompletną politykę backup’u w środowisku produkcyjnym i testowym,
 • zmniejszymy rozmiar Twoich backup’ów,
 • przyspieszymy czynności archiwizacji i odtwarzania bazy danych,
 • zwiększymy bezpieczeństwo Twoich danych poprzez wdrożenie odpowiednich opcji Oracle.

Jakie efekty otrzymasz:

 • projekt efektywnej polityki archiwizacji i odtwarzania,
 • rekomendacje sprzętowe i licencyjne,
 • skrypty do backup'u wypracowane na podstawie najlepszych praktyk,
 • opis scenariuszy odtwarzania bazy danych.

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI

Wykryj i rozwiąż problemy wydajnościowe w produkcyjnym środowisku zanim wpłyną negatywnie na użytkowników końcowych i poziomy serwisowe twojego systemu.

Jak działamy:

 • przeprowadzimy kompletną analizę obciążenia Twojego serwera na podstawie szczegółowego opisu komponentów Oracle Wait Interface,
 • zidentyfikujemy potencjalne wąskie gardła, aby zapobiegać problemom wydajnościowym,
 • rozpoznamy zapytania powodujące największe zużycie zasobów Twojego serwera.

Jakie efekty otrzymasz:

 • raport opisujący stan zastany,
 • opis najcięższych zdarzeń oczekiwań,
 • lokalizacja wolno wykonujących się zapytań,
 • szczegółowe rekomendacje wydajnościowe dla środowiska bazodanowego.

WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

Zapewnienie replikacji baz Oracle na poziomie najwyższej dostępności danych - wykorzystaj mechanizmy HA nie tylko do maksymalnej ochrony swoich danych, ale również do optymalizacji wydajności swoich procesów

Jak działamy:

 • zapewniamy najwyższą dostępność dla Twojego środowiska produkcyjnego,
 • nie rezygnując z wydajności – podnosimy jednocześnie bezpieczeństwo i szybkość Twoich procesów,
 • zapewniamy skalowalność Twojego środowiska produkcyjnego.

Jakie efekty otrzymasz:

 • projekt zapewnienia polityki wysokiej dostępności z uwzględnieniem wymogów środowiska,
 • szczegółową dokumentację powykonawcza,
 • opis scenariuszy FAILOVER i SWITCHOVER,
 • rekomendacje sprzętowe i licencyjne.