<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
Wykres Gantta w Excelu z zasobami

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

W tym artykule przedstawimy prosty sposób na przygotowanie wykresu Gantta w Excelu wykorzystując do tego celu skumulowany wykres słupkowy. Po wykonaniu wszystkich czynności nasz efekt będzie zgodny z poniższą ilustracją:

wykres Gantta Excel

Informacje o zadaniach

Przygotujmy dane zawierające informacje o nazwach zadań, przydzielonych zasobach, datach rozpoczęcia oraz czasie trwania:

A B C D
1 Zadanie Zasoby Data Czas
2 Zad 1 Jaś 2011-02-10 4
3 Zad 2 Małgosia 2011-02-11 4
4 Zad 3 Jaś;Małgosia 2011-02-12 2
5 Zad 4 Miś 2011-02-13 2
6 Zad 5 Zbyś 2011-02-14 1
7 Zad 5 Krzyś 2011-02-15 1

Wykres słupkowy skumulowany - wstawianie

Stajemy na dowolnej komórce z obszaru A1:D7 i wstawiamy wykres słupkowy skumulowany (Wstawianie | Słupkowy | Skumulowany słupkowy)

wykres Gantta Excel

Wstępnie otrzymujemy wykres odbiegający nieco od naszych oczekiwań, który stopniowo będziemy przekształcać:

wykres Gantta Excel

Dodawanie i modyfikacja serii danych

Zaznaczmy wykres i zmieniamy dane źródłowe, za pomocą polecenia Projektowanie | Zaznacz dane. Początkowo potrzebujemy dwóch serii danych:
1. Czas – nazwa serii: =Arkusz2!$D$1, wartość serii: =Arkusz2!$D$2:$D$7, etykiety osi: =Arkusz2!$A$2:$A$7.

wykres Gantta Excel

2. Data – nazwa serii: =Arkusz2!$C$1, wartość serii: =Arkusz2!$C$2:$C$7, etykiety osi: =Arkusz2!$A$2:$A$7.
Pozostaje zmienić kolejność serii danych tak, aby czas trwania pojawił się na wykresie za datą rozpoczęcia. Wykonujemy to w okienku Wybieranie źródła danych.

wykres Gantta Excel

Na chwilę obecną nasz wykres przedstawia się następująco:

wykres Gantta Excel

Jak widać zadania wyświetlane są w odwrotnej kolejności a data ma nieczytelną postać. Najpierw zajmijmy się kolejnością. Przejdźmy do okienka formatowania pionowej osi kategorii i zaznaczmy opcję Kategorie w kolejności odwrotnej:

wykres Gantta Excel

Formatujemy poziomą oś wartości, zawężamy obszar kreślenia i zmieniamy styl wykresu. Obecnie wykres pokazuje paski dat i zadań:

wykres Gantta Excel

Formatowanie serii danych

Formatujemy serię danych zawierającą daty tak, żeby czerwone paski nie pojawiały się na wykresie. W oknie Formatowanie serii danych, na zakładce Wypełnienie wybierzemy opcję Brak wypełnienia.

wykres Gantta Excel

Zasoby na wykresie Gantta

Mamy już wykres Gantta z zadaniami, ale wciąż brakuje na nim przydzielonych zasobów. Dodamy serię danych o następujących parametrach, nazwa serii: =Arkusz2!$B$1, wartości serii: =Arkusz2!$C$2:$C$7. Chwilowo nie zmieniamy etykiet kategorii. Wykres powinien przyjąć następującą, mało atrakcyjną postać:

wykres Gantta Excel

Klikamy prawym przyciskiem myszy na serii zasobów i wybieramy Formatuj serię danych. W oknie dialogowym Formatowanie serii danych w sekcji Kreśl serię na wybieramy opcję Oś pomocnicza. Seria danych Zasoby przedstawia daty rozpoczęcia zadań w odwrotnej kolejności. Aby to zmienić użyjemy polecenia Układ | Osie | Pomocnicza oś pionowa | Więcej opcji pomocniczej osi pionowej. Następnie w okienku Formatowanie osi zaznaczmy Kategorie w kolejności odwrotnej. Usuwamy zbędne osie pionowe i poziome po czym nasz wykres przybierze postać:

wykres Gantta Excel

Pora na wyświetlenie zasobów przydzielonych do zadań. Klikając prawym przyciskiem myszy na zielonej serii danych i wybierzmy opcje Dodaj etykiety danych. W efekcie otrzymamy daty. Klikamy na dowolnej z nich prawym przyciskiem i wybieramy polecenie Formatuj etykiety danych. W oknie dialogowym Formatowanie etykiet danych w sekcji Etykieta zawiera aktywujemy jedynie opcję Nazwa kategorii a w sekcji Położenie etykiety wybieramy Koniec wewnętrzny.

wykres Gantta Excel

Pozostaje zmiana etykiet kategorii serii zasobów, tak, aby na wykresie widoczne były przydziały. W tym celu wybierzemy opcję Projektowanie | Zaznacz dane. W oknie Wybieranie źródła danych zmieńmy etykiety kategorii na zakres =Arkusz2!$B$2:$B$7. Dodajemy główne linie siatki, żeby wyróżnić wiersze poleceniem Układ | Linie siatki | Podstawowe poziome linie siatki | Główne linie siatki. Ostatnim krokiem jest ustawienie braku wypełnienia serii danych Zasoby. Otrzymamy to poleceniem Formatuj serię danych | Wypełnienie | Brak wypełnienia.
Oto efekt naszej pracy:

wykres Gantta Excel

wykres Gantta w Excelu | Wykres Gantta - pobierz rozwiązanie