<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z podstaw programowania arkusza kalkulacyjnego.</span>
        Szkolenie przeprowadzono rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza została przekazana w sposób profesjonalny i interesujący, a umiejętności zdobyte podczas kursu zostały wykorzystane w pracy zawodowej.
<span class='tytulTooltip'>7 szkoleń zamkniętych z obsługi programu Microsoft Excel.</span> Zrealizowane przez IT School szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zostały dopasowane do potrzeb firmy oraz oczekiwań poszczególnych uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z zakresu: Microsoft Excel VBA, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint i SQL Oracle.</span> Szkolenia zostały przeprowadzone terminowo i z należytą starannością dostosowując proces dydaktyczny do możliwości percepcyjnych uczestników. Trenerzy wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym zaangażowaniem, co sprawiło, że szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenie z „Microsoft Excel - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego” oraz „Microsoft Excel - podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego”.</span> Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Cenimy sobie możliwość kontaktu poszkoleniowego z trenerem, który pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia z MS Project Professional 2010</span>Zajęcia szkoleniowe prowadzili trenerzy o wysokim poziomie kompetencji z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, potrafili przekazać wiedzę w sposób komunikatywny i interesujący dla uczestników. Powyższa opinia jest potwierdzona wynikami ankiet zadowolenia uczestników po szkoleniu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stronę organizacyjną zajęć. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością w doborze terminów, trenerów oraz w kwestii przygotowania materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dobrą opinią.
<span class='tytulTooltip'>Szkolenia MS Excel oraz MS Access</span> Zawartość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia obu szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Polecamy współpracę w zakresie szkoleń z firmą IT School.
<span class='tytulTooltip'>Cykl szkoleń dot. Microsoft Office Excel</span> Kursy przeprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny, a zdobyta wiedza podwyższyła kompetencje pracowników. Trenerzy wykazali się doświadczeniem, zaangażowaniem oraz ogromną cierpliwością, co spełniło wszelkie nasze oczekiwania .
kategorietesty

29265

GODZIN SZKOLEŃ

10034

PRZESZKOLONYCH OSÓB

3994

DNI NA RYNKU

Strona główna

/

Szkolenia

/ kategorietesty
Dla kogo kurs VBA?

Dla kogo kurs VBA?

Szkolenia z programowania w języku VBA proponujemy osobom tworzącym nowe rozwiązania w swoich firmach, dla których praca z programem Excel lub Access jest codziennością. Znajomość VBA umożliwia pracę na dużych danych i dostosowaniu możliwości programu do rosnących potrzeb użytkownika, dlatego osobom ambitnym i chcącym podnosić swoje kwalifikacje polecamy właśnie ten kus. VBA szczególnie przyda się pracownikom działów finansowych i sprzedażowych.

Z czego szkolimy?

Z czego szkolimy?

Oferujemy kurs VBA w Excelu, Accessie oraz pakiecie Office. Microsoft Excel VBA dostępny jest na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz eksperckim, natomiast szkolenia z Microsoft Access VBA oraz Microsoft Office VBA na poziomie podstawowym. Nasi Opiekunowie Klienta pomagają w doborze opcji najbardziej odpowiadającej potrzebom kursantów.

Język szkolenia:


Pokaż wszystkie szkolenia w każdym języku Pokaż wszystkie szkolenia anglojęzyczne

Wybierz interesujące Cię szkolenie

WszystkiePodstawoweZaawansowaneEksperckie

Wybierz poziom szkolenia:


PodstawoweZaawansowaneEksperckie

Wybierz sposób realizacji:


Zdalne Stacjonarne

Znajdź szkolenie:


Microsoft Access - Poziom podstawowy - Obsługa baz danych

Szkolenie dedykowane jest dla osób zaczynających pracę z aplikacja Access; dla tych, którzy pracują w Excelu na dużych tabelach i potrzebują przenieść, dane z kilku arkuszy do jednej bazy, oraz połączyć je ze sobą uzyskując potrzebne zestawienia i raporty.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 745 zł
więcej

Microsoft Access - Poziom zaawansowany - Projektowanie baz danych

Szkolenie dedykowane jest dla osób dobrze znających Accessa, na co dzień pracujących z tą aplikacją, ale tworzenie zaawansowanych formularzy, czy raportów nie jest już takie intuicyjne; dla użytkowników zajmujących się tworzeniem i projektowaniem aplikacji w Accessie lub migrujących dane z Excela oraz innych programów.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 945 zł
więcej

Microsoft Access VBA - Programowanie baz danych

Szkolenie dedykowane jest dla osób dobrze znających Accessa, pracujących z nim na co dzień i wykorzystujących już wcześniej stworzone makra; dla chcących rozwinąć i zautomatyzować możliwości Accessa.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena do negocjacji
więcej

Microsoft Excel - Advanced Level - Efficient work with the spreadsheet

Advanced Excel training includes a universal set of functionalities that everyone needs in the office. Among the audience were people at almost every position: specialists, analysts, assistants, managers, directors, project managers, accountants and many others. We even trained a priest.

Duration: 16h (2 days)
Net price: 1295 zł
more

Microsoft Excel - Basic Level - Effective work with the spreadsheet

The Excel course contains a set of necessary skills for efficient work in the MS Office and is targeted to people in virtually every position in any field that are starting their adventure with Excel, or their contact with the computer is seldom.

Duration: 16h (2 days)
Net price: 955 zł
more

Microsoft Excel - Poziom ekspercki - Optymalna praca z arkuszem

Szkolenie dedykowany jest dla osób dobrze znających Excela, chcących doprowadzić wszystkie narzędzia do perfekcji lub zautomatyzować część pracy wykonywanej ręcznie, oraz tych, którzy tworzą rozwiązania dla przyszłych użytkowników.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena netto: 895 zł
więcej

Microsoft Excel - Poziom podstawowy - Efektywna praca z arkuszem

Kurs Excel zawiera zestaw niezbędnych umiejętności do sprawnego poruszania się w MS Office i jest kierowany do osób praktycznie na każdym stanowisku w każdej dziedzinie, które zaczynają swoją przygodę z Excelem, lub też ich kontakt z komputerem jest sporadyczny.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 545 zł
więcej

Microsoft Excel - Poziom zaawansowany - Wydajna praca z arkuszem

Zaawansowane szkolenie z Excela zawiera uniwersalny zestaw funkcjonalności, których każdy potrzebuje w pracy biurowej. Wśród odbiorców znalazły się osoby niemal na każdym stanowisku: specjaliści, analitycy, asystenci, kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie projektu, księgowi i wielu innych. Szkoliliśmy nawet księdza.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 745 zł
więcej

Microsoft Excel VBA - Basic Level - Spreadsheet programing

The Excel VBA training is dedicated to people with a good knowledge of Excel, who want to automate part of their work by recording or writing a simple macro, and to those who work on macros already created by someone and want to find out what they mean.

Duration: 24h (3 days)
Net price: 1745 zł
more

Microsoft Excel VBA - Poziom ekspercki - Programowanie arkusza kalkulacyjnego

Szkolenie dedykowany jest dla osób dobrze poruszających się w programowaniu proceduralnym VBA, które analizują duże ilości danych wyciąganych z wielu, zewnętrznych baz danych; dla programistów chcących optymalizować swój kod.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena do negocjacji
więcej

Microsoft Excel VBA - Poziom podstawowy - Programowanie arkusza kalkulacyjnego

Szkolenie Excel VBA dedykowane jest dla osób dobrze znających Excela, chcących zautomatyzować część swojej pracy poprzez nagranie, lub napisanie prostego makra, oraz dla tych, którzy pracują na makrach już stworzonych przez kogoś i chcą się dowiedzieć o co w nich chodzi.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena netto: 995 zł
więcej

Microsoft Excel VBA - Poziom zaawansowany - Programowanie arkusza kalkulacyjnego

Szkolenie dedykowany jest dla osób dobrze znających Excela, znających podstawy programowania i dobrze poruszających się w nagrywaniu makr; dla osób, które tworzą makra lub zaawansowane funkcje dla innych użytkowników.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena netto: 1145 zł
więcej

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint - Wizualizacja i prezentacja danych

Szkolenie dedykowane dla osób znających Microsoft Excel w stopniu umożliwiającym tworzenie podstawowych tabel przestawnych oraz znających interfejs Microsoft PowerPoint.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1390 zł
więcej

Microsoft Office 365 - Online team collaboration

Students will gain the ability to use the variety of tools available in Office 365 for their daily work, data lookup, file sharing, and transfer information to colleagues.

Duration: 8h (1 day)
Net price: 1045 zł
more

Microsoft Office 365 - Współpraca zespołowa

Uczestnicy zdobędą umiejętność wykorzystania narzędzi dostępnych w Office 365 w swojej codziennej pracy, wyszukiwania danych, udostępniania plików i przesyłania informacji współpracownikom.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 595 zł
więcej

Microsoft Office VBA - Programowanie programów pakietu Office

Pracujący z Officem na co dzień i wykorzystujący stworzone wcześniej makra w wielu programach. Pracownicy centrów finansowych. Osoby chcące rozwinąć rozwiązania łączące ze sobą programy Office’a w całość. Osoby chcące wykorzystać w swoich makrach w programie np. Excel możliwości programu np. Outlook.

Czas trwania: 40h (5 dni)
Cena do negocjacji
więcej

Microsoft Outlook - Zarządzanie pocztą elektroniczną

Pracownicy biurowi Osoby zmieniające program z innego na Outlook oraz ci, którzy czują, że Outlook to coś więcej niż tylko wysyłanie wiadomości.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 495 zł
więcej

Microsoft PowerPoint - Poziom podstawowy - Sztuka tworzenia prezentacji

Szkolenie jest dedykowana dla osób chcących rozpocząć tworzenie prezentacji na potrzeby organizacji, czy też występujących na konferencjach, zebraniach lub szkoleniach; dla osób wykorzystujących prezentacje do publikowania na Slideshare.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 455 zł
więcej

Microsoft PowerPoint - Poziom zaawansowany - Sztuka tworzenia prezentacji

Szkolenie jest dedykowane dla osób tworzących prezentacje na potrzeby organizacji, czy też występujących na konferencjach, zebraniach lub szkoleniach; dla osób wykorzystujących prezentacje do publikowania na Slideshare.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 595 zł
więcej

Microsoft Publisher - tworzenie publikacji

Pracownicy zajmujący się przygotowaniem wielkoformatowych publikacji. Pracownicy tworzący zlecenia dla drukarni.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena do negocjacji
więcej

Microsoft Teams - Collaboration and Communication

The training is dedicated to people who want to communicate effectively, collaborate remotely, organize meetings and/or conduct a webinar using Microsoft Teams.

Duration: 8h (1 day)
Net price: 1045 zł
more

Microsoft Teams - Współpraca i komunikacja zdalna

Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym skutecznie komunikować się, współpracować zdalnie, organizować spotkania, prowadzić webinary za pomocą Microsoft Teams.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 595 zł
więcej

Microsoft Visio - Tworzenie diagramów oraz schematów

Pracownicy firm, którzy dostali do obsługi bazy Accessowe. Osoby które w pracy tworzą rysunki projektowe lub techniczne

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena do negocjacji
więcej

Microsoft Word - Poziom podstawowy - Tworzenie dokumentów tekstowych

Zaczynający pracę z pakietem MS Office Osoby, które nie mają styczności z komputerem w codziennej pracy.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 495 zł
więcej

Microsoft Word - Poziom zaawansowany - Tworzenie dokumentów tekstowych

"Pracuję w biurze i Word jest moim codziennym narzędziem pracy. Chcę szybciej pracować w programie. Przydało by się również stworzyć kilka szablonów dla firmy, w której pracuję."

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 745 zł
więcej

Microsoft Word VBA - Poziom podstawowy - Programowanie edytora tekstu

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą automatyzować działania na serii dokumentów programu Microsoft Word.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 845 zł
więcej

Power BI - analiza i wizualizacja danych

Szkolenie dedykowane dla osób, które znają podstawy Power Query, Power Pivot, Power View oraz Power Map w Microsoft Excel jak i dla tych, którzy jeszcze nigdy nie spotkali się z narzędziami z dziedziny Business Intelligence w Microsoft Excel. Power BI znajduje zastosowanie w codziennej pracy analityków i osób, które przygotowują raporty do analiz.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1550 zł
więcej

Power Pivot - Poziom zaawansowany - Modelowanie, analiza i raportowanie danych w Microsoft Excel BI - Power Pivot

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się importem, przetwarzaniem, analizą i raportowaniem danych w Microsoft Excel oraz dla wszystkich zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami firmy Microsoft w dziedzinie Buisness Intelligence.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1490 zł
więcej

Power Pivot, Power Query, Power Map - Poziom podstawowy - Modelowanie i analiza danych w Microsoft Excel BI

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się importem, przetwarzaniem oraz analizą danych oraz dla wszystkich zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami firmy Microsoft w dziedzinie Buisness Intelligence.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1390 zł
więcej

Power Query - Poziom zaawansowany - Automatycznie pobieranie i przetwarzanie danych w Microsoft Excel BI - Power Query

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się importem, przetwarzaniem oraz analizą danych.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1390 zł
więcej

Remote/Online - Microsoft Excel - Advanced Level - Efficient work with the spreadsheet

Advanced Excel training includes a universal set of functionalities that everyone needs in the office. Among the audience were people at almost every position: specialists, analysts, assistants, managers, directors, project managers, accountants and many others. We even trained a priest.

Duration: 16h (2 days)
Net price: 1295 zł
more

Remote/Online - Microsoft Excel - Basic Level - Effective work with the spreadsheet

The Excel course contains a set of necessary skills for efficient work in the MS Office and is targeted to people in virtually every position in any field that are starting their adventure with Excel, or their contact with the computer is seldom.

Duration: 16h (2 days)
Net price: 955 zł
more

Remote/Online - Microsoft Excel VBA - Basic Level - Spreadsheet programing

The Excel VBA training is dedicated to people with a good knowledge of Excel, who want to automate part of their work by recording or writing a simple macro, and to those who work on macros already created by someone and want to find out what they mean.

Duration: 24h (3 days)
Net price: 1745 zł
more

Remote/Online - Microsoft Office 365 - Online team collaboration

Students will gain the ability to use the variety of tools available in Office 365 for their daily work, data lookup, file sharing, and transfer information to colleagues.

Duration: 8h (1 day)
Net price: 1045 zł
more

Remote/Online - Microsoft Teams - Collaboration and Communication

The training is dedicated to people who want to communicate effectively, collaborate remotely, organize meetings and/or conduct a webinar using MS Teams.

Duration: 8h (1 day)
Net price: 1045 zł
more

Zdalne/Online - Microsoft Access - Poziom podstawowy - Obsługa baz danych

Szkolenie dedykowane jest dla osób zaczynających pracę z aplikacja Access; dla tych, którzy pracują w Excelu na dużych tabelach i potrzebują przenieść, dane z kilku arkuszy do jednej bazy, oraz połączyć je ze sobą uzyskując potrzebne zestawienia i raporty.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 745 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Access - Poziom zaawansowany - Projektowanie baz danych

Szkolenie dedykowane jest dla osób dobrze znających Accessa, na co dzień pracujących z tą aplikacją, ale tworzenie zaawansowanych formularzy, czy raportów nie jest już takie intuicyjne; dla użytkowników zajmujących się tworzeniem i projektowaniem aplikacji w Accessie lub migrujących dane z Excela oraz innych programów.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 945 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Access VBA - Programowanie baz danych

Szkolenie dedykowane jest dla osób dobrze znających Accessa, pracujących z nim na co dzień i wykorzystujących już wcześniej stworzone makra; dla chcących rozwinąć i zautomatyzować możliwości Accessa.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena netto: 1145 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Excel - Poziom ekspercki - Optymalna praca z arkuszem

Szkolenie dedykowany jest dla osób dobrze znających Excela, chcących doprowadzić wszystkie narzędzia do perfekcji lub zautomatyzować część pracy wykonywanej ręcznie, oraz tych, którzy tworzą rozwiązania dla przyszłych użytkowników.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena netto: 895 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Excel - Poziom podstawowy - Efektywna praca z arkuszem

Kurs Excel zawiera zestaw niezbędnych umiejętności do sprawnego poruszania się w MS Office i jest kierowany do osób praktycznie na każdym stanowisku w każdej dziedzinie, które zaczynają swoją przygodę z Excelem, lub też ich kontakt z komputerem jest sporadyczny.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 545 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Excel - Poziom zaawansowany - Wydajna praca z arkuszem

Zaawansowane szkolenie z Excela zawiera uniwersalny zestaw funkcjonalności, których każdy potrzebuje w pracy biurowej. Wśród odbiorców znalazły się osoby niemal na każdym stanowisku: specjaliści, analitycy, asystenci, kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie projektu, księgowi i wielu innych. Szkoliliśmy nawet księdza.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 745 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Excel VBA - Poziom ekspercki - Programowanie arkusza kalkulacyjnego

Szkolenie dedykowany jest dla osób dobrze poruszających się w programowaniu proceduralnym VBA, które analizują duże ilości danych wyciąganych z wielu, zewnętrznych baz danych; dla programistów chcących optymalizować swój kod.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena netto: 1395 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Excel VBA - Poziom podstawowy - Programowanie arkusza kalkulacyjnego

Szkolenie Excel VBA dedykowane jest dla osób dobrze znających Excela, chcących zautomatyzować część swojej pracy poprzez nagranie, lub napisanie prostego makra, oraz dla tych, którzy pracują na makrach już stworzonych przez kogoś i chcą się dowiedzieć o co w nich chodzi.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena netto: 995 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Excel VBA - Poziom zaawansowany - Programowanie arkusza kalkulacyjnego

Szkolenie dedykowany jest dla osób dobrze znających Excela, znających podstawy programowania i dobrze poruszających się w nagrywaniu makr; dla osób, które tworzą makra lub zaawansowane funkcje dla innych użytkowników.

Czas trwania: 24h (3 dni)
Cena netto: 1145 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint - Wizualizacja i prezentacja danych

Szkolenie dedykowane dla osób znających Microsoft Excel w stopniu umożliwiającym tworzenie podstawowych tabel przestawnych oraz znających interfejs Microsoft PowerPoint.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1390 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Office 365 - Współpraca zespołowa

Kursanci zdobędą umiejętność wykorzystania narzędzi dostępnych w Office 365 w swojej codziennej pracy, wyszukiwania danych, udostępniania plików i przesyłania informacji współpracownikom.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 595 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Office VBA - Programowanie programów pakietu Office

Pracujący z Officem na co dzień i wykorzystujący stworzone wcześniej makra w wielu programach. Pracownicy centrów finansowych. Osoby chcące rozwinąć rozwiązania łączące ze sobą programy Office’a w całość. Osoby chcące wykorzystać w swoich makrach w programie np. Excel możliwości programu np. Outlook.

Czas trwania: 40h (5 dni)
Cena netto: 2145 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Outlook - Zarządzanie pocztą elektroniczną

Pracownicy biurowi Osoby zmieniające program z innego na Outlook oraz ci, którzy czują, że Outlook to coś więcej niż tylko wysyłanie wiadomości.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 495 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft PowerPoint - Poziom podstawowy - Sztuka tworzenia prezentacji

Szkolenie jest dedykowana dla osób chcących rozpocząć tworzenie prezentacji na potrzeby organizacji, czy też występujących na konferencjach, zebraniach lub szkoleniach; dla osób wykorzystujących prezentacje do publikowania na Slideshare.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 455 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft PowerPoint - Poziom zaawansowany - Sztuka tworzenia prezentacji

Szkolenie jest dedykowane dla osób tworzących prezentacje na potrzeby organizacji, czy też występujących na konferencjach, zebraniach lub szkoleniach; dla osób wykorzystujących prezentacje do publikowania na Slideshare.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 595 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Publisher - Tworzenie publikacji

Pracownicy zajmujący się przygotowaniem wielkoformatowych publikacji. Pracownicy tworzący zlecenia dla drukarni.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 495 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Teams - Współpraca i komunikacja zdalna

Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym skutecznie komunikować się, współpracować zdalnie, organizować spotkania, prowadzić webinary za pomocą Microsoft Teams.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 595 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Visio - Tworzenie diagramów oraz schematów

Pracownicy firm, którzy dostali do obsługi bazy Accessowe. Osoby które w pracy tworzą rysunki projektowe lub techniczne

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 495 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Word - Poziom podstawowy - Tworzenie dokumentów tekstowych

Zaczynający pracę z pakietem MS Office Osoby, które nie mają styczności z komputerem w codziennej pracy.

Czas trwania: 8h (1 dzień)
Cena netto: 495 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Word - Poziom zaawansowany - Tworzenie dokumentów tekstowych

"Pracuję w biurze i Word jest moim codziennym narzędziem pracy. Chcę szybciej pracować w programie. Przydało by się również stworzyć kilka szablonów dla firmy, w której pracuję."

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 745 zł
więcej

Zdalne/Online - Microsoft Word VBA - Poziom podstawowy - Programowanie edytora tekstu

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą automatyzować działania na serii dokumentów programu Microsoft Word.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 845 zł
więcej

Zdalne/Online - Power BI - analiza i wizualizacja danych

Szkolenie dedykowane dla osób, które znają podstawy Power Query, Power Pivot, Power View oraz Power Map w Microsoft Excel jak i dla tych, którzy jeszcze nigdy nie spotkali się z narzędziami z dziedziny Business Intelligence w Microsoft Excel. Power BI znajduje zastosowanie w codziennej pracy analityków i osób, które przygotowują raporty do analiz.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1550 zł
więcej

Zdalne/Online - Power Pivot - Poziom zaawansowany - Modelowanie, analiza i raportowanie danych w Microsoft Excel BI - Power Pivot

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się importem, przetwarzaniem, analizą i raportowaniem danych w Microsoft Excel oraz dla wszystkich zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami firmy Microsoft w dziedzinie Buisness Intelligence.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1490 zł
więcej

Zdalne/Online - Power Pivot, Power Query, Power Map - Poziom podstawowy - Modelowanie i analiza danych w Microsoft Excel BI

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się importem, przetwarzaniem oraz analizą danych oraz dla wszystkich zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami firmy Microsoft w dziedzinie Buisness Intelligence.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1390 zł
więcej

Zdalne/Online - Power Query - Poziom zaawansowany - Automatycznie pobieranie i przetwarzanie danych w Microsoft Excel BI - Power Query

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się importem, przetwarzaniem oraz analizą danych.

Czas trwania: 16h (2 dni)
Cena netto: 1390 zł
więcej